Toiminta on siirtynyt sivulle www.lanupe.fi

Työkokemukseni

Minulla on pitkä työkokemus työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Tällä hetkellä työskentelen osittain perheasiain neuvottelukeskuksessa tehden pari- ja perheterapiaa. Lisäksi teen toiminimelläni terapiatyötä.

Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa nuoriso- ja lastenpsykiatriassa, missä olen tavannut nuoria, perheitä ja vanhempia. Olen ollut työssä myös lastensuojelussa.

Minulla on kokemusta perheiden ja parisuhteiden kriisitilanteiden selvittelystä ja tukemisesta terapeuttisin menetelmin.

Asiakastyössä ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeä arvopohja, jonka toivon näkyvän kaikissa asiakastapaamisissa. Haluan jokaisen tapaamisen olevan tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen asiakkaan asioiden äärelle.

Työnohjaajana taustateoriani on integratiivinen ja voimavarakeskeinen työskentelymalli. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Työnohjauksella tuetaan työssä jaksamista ja omaa ammatillista kehittymistä. Työnohjaus voi olla asiakasprosesseihin syventymistä tai työyhteisön sisältöjen ja työprosessien kehittämistä ja tarkastelua.

Minulla on kokemusta työyhteisöjen, perheterapian, psykoterapian, lastensuojelutyön, päihdetyön, sijaisperheiden ja nuorisokotien sekä järjestöjen työnohjauksesta. Olen opiskellut ylemmässä ammattikorkeakoulussa johtamisen opintoja.

Teen yksilöllisesti suunniteltua, kuntouttavaa neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tukea ja ohjausta henkilölle, jolla on neuropsykiatrisia ongelmia, esim ADHD, ADD, Asperger, uhmakkuus- tai käytöshäiriö. Menetelminä on keskustelu, mallintaminen, yhdessä tekeminen ja asioiden harjoittelu. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus keskittyy asiakkaan omien vahvuuksien löytämiseen kannustamisen ja positiivisen palautteen avulla.


Päivitetty 13.2.2019