Toiminta on siirtynyt sivulle www.lanupe.fi

Millaisiin tilanteisiin ja kenelle perheterapia soveltuu?

Perheterapiasta tehtyjen tuloksellisuustutkimusten tulosten mukaan perheterapia sopii hyvin lasten ja nuorten käytös- ja tunnehäiriöiden sekä päihteiden käytön ja syömishäiriöiden hoitoon. Lisäksi perheterapia on nähty sopivaksi masennuksen, itsetuhoisuuden ja kroonisten sairauksien hoidossa.

Perheterapian on todettu soveltuvan myös hyvin skitsofrenian, päihteiden käytön, dementian ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hoidossa. Perheterapian on todettu tukevan muita hoitomuotoja ja näin on saatu parempia hoitokokemuksia.

Tutkimusten mukaan selkeä vuorovaikutus suojelee ihmistä psyykkisen sairauden puhkeamiselta. Perheterapian avulla, vuorovaikutusta selkeyttäen, voidaan vaikuttaa henkilön terveyttä edistävästi. Tuloksissa ei ole nähty selkeitä eroja eri perheterapeuttisten menetelmien välillä.

Lähde: Aaltonen, J. 2006. Perheterapia psykoterapian muotona.